תאריך יצירה  שם המסמך   
  02/03/2019  עלי צורים - גליון 30 - חשוון תשע"ט  להורדה
  02/03/2019  עלי צורים - גליון 29 - תשרי תשע"ט  להורדה
  02/03/2019  עלי צורים - גליון 28 - אלול תשע"ח  להורדה
  17/07/2018  עלי צורים - גליון 27 - אב תשע"ח  להורדה
  17/06/2018  עלי צורים - גליון 26 - תמוז תשע"ח  להורדה
  16/05/2018  עלי צורים - גליון 25 - סיון תשע"ח  להורדה
  14/04/2018  עלי צורים - גליון 24 - אייר תשע"ח   להורדה
  18/03/2018  עלי צורים - גליון 23 - ניסן תשע"ח  להורדה
  23/12/2017  עלי צורים - גליון 22 - טבת תשע"ח  להורדה
  20/11/2017  עלי צורים - גליון 21 - כסליו תשע"ח  להורדה