תאריך יצירה  שם המסמך   
  30/08/2019  עלי צורים - גיליון 40 - אלול התשע"ט  להורדה
  07/08/2019  עלי צורים - גיליון 39 - אב תשע"ט   להורדה
  23/07/2019  עלי צורים - גיליון 38 - תמוז תשע"ט  להורדה
  24/06/2019  עלי צורים - גיליון 37 - סיוון תשעט   להורדה
  08/05/2019  עלי צורים - גיליון 36 - ניסן תשעט  להורדה
  08/05/2019  עלי צורים - גיליון 35 - אדר ב תשעט  להורדה
  02/03/2019  עלי צורים - גליון 34 - אדר א תשע"ט   להורדה
  02/03/2019  עלי צורים - גליון 33 - שבט תשע"ט  להורדה
  02/03/2019  עלי צורים - גליון 32 - טבת תשע"ט  להורדה
  02/03/2019  עלי צורים - גליון 31 - כסליו תשע"ט  להורדה