אסיפת חברים / קבוץ ראש צורים


האסיפה תתקיים בע"ה ביום ראשון הקרוב כ"ד בסיון 2/6/2013 בשעה 20:30  בחדר המזכירות.
על סדר היום:
עם הקמת האגודה השיתופית "ותיקי ראש צורים"
אסיפת החברים מאשרת את קבלת החלטת מיסוי רשות המיסים מיום כ"ט אייר תשע"ג (9/5/2013),
וזה נוסח ההחלטה:
הקבוץ, האגודה הקולטת והחברים מאשרים את כל התנאים ככתבם וכלשונם וללא הסתייגות,
של החלטת המיסוי של רשות המיסים, מיום כ"ט אייר תשע"ג (9/5/2013), ומסמיכים את רואי החשבון
הרשקו פרקש ושות' להודיע בכתב על החלטה זו לגורמים הרלוונטיים במס הכנסה.
לתשומת לב החברים: נוסח ההחלטה המלא נשלח ביום שני השבוע (27/5/13) במייל לכל החברים.

חנה דרורי
הנהלת אסיפה