פרשת מקץ

 

הדלקת נרות:         16:20               

מוצאי שבת:          17:14

 

מנחה גדולה ביום שישי:  12:50

 

מנחה ערב שבת:       16:20 -הדלקת נרות חנוכה

קבלת שבת וערבית נוסח עדות המזרח בבית הכנסת הקטן לאחר מנחה.

תפילת נשים 20דקות לאחר הדלקת נרות בבית משפחת פרנקנבורג.

לימוד הורים וילדים (מיד אחרי ערבית - למשך 30 דקות(

 

שחרית מניין ראשון: 6:30

שחרית מניין שני:     8:00

שחרית מנין שלישי:  8:40  (סוף זמן ק"ש 8:58)

 

מנחה גדולה:           13:15   תהילים לילדים בסיום התפילה

 

מנחה קטנה:             16:00

ערבית:                   17:15  הדלקת נר של חנוכה ברב עם בבית הכנסת

 

שיעורים:        בית מדרש – הרב מרדכי ורדי

           גן אלמוג: רון        גן מעיין: שרעבי

א: וייסמן רועי        ב: דיטור אלעד       ג: טבול ראובן       ד: פישמן

ה: ספרא                 ו: לוי עמי               ז: אופיר        

שיעור עם הרב במדרש תהילים  7:30

שיעור דף יומי בשבת  8:10 (לאחר המניין הראשון)

 

 

מנחה באמצע השבוע  16:25

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

06:00, 06:45

מנחה ביום חול

19:05

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15