בס"ד                                                                                      

 

זמני השבת- קבוץ ראש צורים

 

 

פרשת פנחס

 

הדלקת נרות:         19:19               

מוצאי שבת:          20:24

 

מנחה מנין מוקדם:    18:00 (פלג המנחה 18:17)

מנחה ערב שבת:      19:25

 

שחרית מניין ראשון: 6:30

שחרית מניין שני:     8:30

שחרית מנין שלישי:  9:10  

 

מנחה גדולה:          13:30   תהילים לילדים בסיום התפילה

 

לימוד הורים וילדים:           17:30

מנחה קטנה:                     18:15

ערבית:                            20:20        

 

שיעורים:  בית המדרש – שיעור מפי צחי כהן

 

                    גן אלמוג: מישור              גן מעיין: קרמר גילי

א: דה לאון   ב: גרינוולד חנן       ג: קסנר      ד: לוי אלעד    

    ה: שפירא יהודה                   ו: טבול ראובן                  ז: אהרוני        

שיעור עם הרב במדרש תהילים  8:00

שיעור דף יומי בשבת  8:10 (לאחר המניין הראשון)

מנחה באמצע השבוע  19:30

         

יום ראשון – צום י"ז בתמוז (נדחה)

תחילת הצום:            04:01
שחרית מניין ראשון:   05:45
שחרית מניין שני:         6:45   
שחרית מניין שלישי:   8:15
     מנחה:                   19:15   
שיעור קצר
ערבית וסוף הצום:   20:09

 

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

06:00, 06:45

מנחה ביום חול

19:25

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15