פרשת האזינו

 

הדלקת נרות:         18:21               

מוצאי שבת:          19:12

 

 

מנחה ערב שבת:       18:25

קבלת שבת וערבית נוסח עדות המזרח בבית הכנסת הקטן לאחר מנחה.

 

שחרית מניין ראשון: 6:30

שחרית מניין שני:     8:30

שחרית מנין שלישי:  9:10  (סוף זמן ק"ש 9:29)

 

מנחה גדולה:           13:30   תהילים לילדים בסיום התפילה

 

לימוד הורים וילדים   16:45 

מנחה קטנה:              17:30 שימו לב לשינוי     

ערבית:                   19:12 

 

שיעורים:        בית מדרש –שעור מפי רינטל מילוא

גן צור וטללים:פיינגאלד שמעון   גן אלמוג:הקר       גן מעיין:נוימן יונדב

א:איתם עמיצור      ב:רבס  ג:רון  ד:שינדלר גדעון

ה:לוי עמי              ו: לוי ג'רמי             ז:כהן מוטי              ח:קרמר גילי         

שיעור עם הרב במדרש תהילים  8:00

שיעור דף יומי בשבת  8:10 (לאחר המניין הראשון)

 

 

מנחה באמצע השבוע  18:20

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

06:00, 06:45

מנחה ביום חול

19:05

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15