פרשת בהר

 

הדלקת נרות:         19:14               

מוצאי שבת:          20:11

 

 

מנחה מנין מוקדם:     17:50 (פלג המנחה 18:03)

מנחה ערב שבת:       19:19

 

שחרית מניין ראשון: 6:30

שחרית מניין שני:     8:30

שחרית מנין שלישי:  9:10  

 

מנחה גדולה:           13:30   תהילים לילדים בסיום התפילה

 

לימוד הורים וילדים:       17:15

מנחה קטנה:            18:00

ערבית:                  20:11  

 

שיעורים:  בית המדרש – שיעור מפי  אמירה רענן

 

                                                   גן אלמוג:וייסמן יובל                  גן מעיין: סורוקר

א: שבות      ב:שטאובר  ג: ריבלין    ד: רבינוביץ

ה: יעקובי              ו: רבס                   ז: הרב ורדי      

שיעור עם הרב במדרש תהילים  8:00

שיעור דף יומי בשבת  8:10 (לאחר המניין הראשון)

 

 

מנחה באמצע השבוע  19:20

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

06:00, 06:45

מנחה ביום חול

18:50

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15