בס"ד                                                                                        
 
פרשת כי תצא

הדלקת נרות:          18:23    
מוצאי שבת:             19:23


מנחה ערב שבת:      18:35

שחרית מניין ראשון: 6:30
שחרית מניין שני:     8:30 
שחרית מנין שלישי:  9:10  (סוף זמן ק"ש: מ"א-8:53, גר"א-9:29)


מנחה גדולה:       13:30   תהילים לילדים בסיום התפילה

לימוד הורים וילדים:        16:30
מנחה קטנה:                 17:15 
ערבית:                        19:23    

שיעורים:  בית המדרש –  חגי אהרוני

גן אלמוג:  פיינגאלד שמעון     גן מעיין:  טבול איתן  
א:  דיטור ידין  ב:  איתם  ג:  נוימן  ד:  גאדן  
  ה:  נאמן       ו:  ריבקין   ז:  הרשקופ  ח: כהן צחי  

 
מדרש תהילים עם הרב:                   8:00 
דף יומי:                                        8:10   (לאחר המניין הראשון)
סוגיות אקטואליות בהלכה עם הרב:  16:55


מנחה באמצע השבוע  18:30

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

05:45, 06:45

שחרית בשישי

07:00, 08:00

מנחה ביום חול

19:15

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15