פרשת דברים- שבת חזון

 

הדלקת נרות:         19:27               

מוצאי שבת:          20:23

 

 

מנחה מניין מוקדם:    18:00   (פלג המנחה 18:16)

מנחה ערב שבת:       19:32

 

שחרית מניין ראשון: 6:30

שחרית מניין שני:     8:30

שחרית מנין שלישי:  9:10  (סוף זמן ק"ש 9:17)

 

מנחה גדולה:           13:30   תהילים לילדים בסיום התפילה

 

לימוד הורים וילדים 16:45

מנחה קטנה:             17:30     פרקי אבות – פרק ג'

ערבית ומגילת איכה:  20:35

 

שיעורים:        בית מדרש-שיעור מפי נתנאל הרשקופ

גן צור וטללים:שכטר ליאור        גן אלמוג:מאירסון        גן מעיין:ברוש

א:לוי אלעד             ב:בראון         ג:לוריא     ד:הרשקופ

ה:טבול ראובן          ו:פרנקנבורג           ז:אהרונוף           ח:שרעבי

שיעור עם הרב במדרש תהילים  8:00

שיעור דף יומי בשבת  8:10 (לאחר המניין הראשון)

 

 

מנחה באמצע השבוע  19:30

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

06:00, 06:45

מנחה ביום חול

19:05

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15