פרשת ויקרא-שבת זכור

 

הדלקת נרות:         17:30               

מוצאי שבת:          18:23

 

 

מנחה ערב שבת:       17:35

קבלת שבת וערבית נוסח עדות המזרח בבית הכנסת הקטן לאחר מנחה.

לימוד הורים וילדים (מיד אחרי ערבית - למשך 30 דקות(

 

שחרית מניין ראשון: 6:30

שחרית מניין שני:     8:00 בסיום התפילה תתקיים קריאת זכור נוספת

שחרית מנין שלישי:  8:40  

 

מנחה גדולה:           13:15   תהילים לילדים בסיום התפילה

 

מנחה קטנה:            17:00 קריאת זכור נוספת בשעה 17:20 באולם הקטן

ערבית:                   18:18 

 

שיעורים:  בית הכנסת – שיעור מפי הרבנית חנה גוגינגר-דרייפוס,  איך מכריעים את הספק? עיון לקראת פורים

                    גן אלמוג:ריבקין    גן מעיין: מישור  

א:ביינהורן  ב:גנצבי    ג:איתם עמיצור           ד:תירוש

ה:מור   ו:קרמר גילי       ז:שאול    

שיעור עם הרב במדרש תהילים  7:30

שיעור דף יומי בשבת  8:10 (לאחר המניין הראשון)

 

 

מנחה באמצע השבוע  17:35

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

06:00, 06:45

מנחה ביום חול

19:05

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15