פרשת תולדות

 

הדלקת נרות:         16:28               

מוצאי שבת:          17:21

 

 

מנחה ערב שבת:       16:33

קבלת שבת וערבית נוסח עדות המזרח בבית הכנסת הקטן לאחר מנחה.

לימוד הורים וילדים (מיד אחרי ערבית - למשך 30 דקות(

 

שחרית מניין ראשון: 6:30

שחרית מניין שני:     8:00

שחרית מנין שלישי:  8:40  (סוף זמן ק"ש 8:43)

 

מנחה גדולה:           13:15   תהילים לילדים בסיום התפילה

 

מנחה קטנה:             16:00

ערבית:                   17:21 

 

שיעורים:        בית מדרש –שיעור מפי שושן עם שלם

                                                                                                    גן אלמוג:גאדן         גן מעיין:ניר

א:רוזנבלוט   ב:הרשקופ   ג:קייפי       ד:ארבל

                          ה:איתם אביחי                 ו:אהרונוף               ז:מילוא ישי                              

שיעור עם הרב במדרש תהילים  7:30

שיעור דף יומי בשבת  8:10 (לאחר המניין הראשון)

 

 

מנחה באמצע השבוע  16:30

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

06:00, 06:45

מנחה ביום חול

19:05

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15