בס"ד                                                                                       

 

זמני השבת- קבוץ ראש צורים

 

פרשת כי תבוא

 

הדלקת נרות:         18:13   

מוצאי שבת:          19:14

 

 

מנחה ערב שבת:       18:25

 

שחרית מניין ראשון: 6:30

שחרית מניין שני:     8:30

שחרית מנין שלישי:  9:10  (סוף זמן ק"ש: מ"א-8:53, גר"א-9:29)

 

 

מנחה גדולה:           13:30   תהילים לילדים בסיום התפילה

 

לימוד הורים וילדים:              16:30

מנחה קטנה:            17:15

ערבית:                  19:14  

 

שיעורים:  בית המדרש –  שיעור מפי הרבנית אמירה רענן

 

גן אלמוג:  ברטמן             גן מעיין:   ליפשיץ 

א: מאך  ב:  גלמן ג:  ניר  ד:  וייס

  ה:  כהן אסף         ו:שרלו  ז:  לוי ג'רמי  ח:  פרנקנבורג

מדרש תהילים עם הרב:                   8:00

דף יומי:                                        8:10   (לאחר המניין הראשון)

סוגיות אקטואליות בהלכה עם הרב:  16:55

 

 

מנחה באמצע השבוע  18:20

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

05:45, 06:45

שחרית בשישי

6:00 , 7:00

מנחה ביום חול

16:25

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15