פרשת בשלח

 

הדלקת נרות:         16:44               

מוצאי שבת:          17:40

 

 

מנחה ערב שבת:       16:49

קבלת שבת וערבית נוסח עדות המזרח בבית הכנסת הקטן לאחר מנחה.

לימוד הורים וילדים (מיד אחרי ערבית - למשך 30 דקות(

 

שחרית מניין ראשון: 6:30

שחרית מניין שני:     8:00

שחרית מנין שלישי:  8:40  

 

מנחה גדולה:           13:15   תהילים לילדים בסיום התפילה

 

מנחה קטנה:            16:30

ערבית:                   17:40 

 

שיעורים:        בית מדרש – שיעור מפי מרדכי שבט

           גן אלמוג: אהרונוף גן מעיין: טבול איתן

א:ווברמן      ב:גרינוולד חנן       ג:רוזנצוויג   ד:כהן מוטי

ה:כהן מתי             ו:שכטר ישי    ז:ריבקין             

שיעור עם הרב במדרש תהילים  7:30

שיעור דף יומי בשבת  8:10 (לאחר המניין הראשון)

 

 

מנחה באמצע השבוע  16:50

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

06:00, 06:45

מנחה ביום חול

19:05

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15