שעות קבלה

אחות

ימי ב'  11:00-7:00 
ימי ד' 19:00-16:00
*בדיקות עד השעה 9:30

רופא

ימי א'  8:00-7:00 
ימי ד'  19:00-18:00

מרפאה

המרפאה שייכת לקופת חולים כללית. להלן מסגרת השעות, יש להתעדכן ב"שבוע ר"צ" כאשר יש שינויים.
במקרה של חירום רפואי יש להתקשר למד"א 101.
ניתן לקנות תרופות ולהזמין תרופות שאין במרפאה.
הרופא במרפאה הוא ד"ר נעמי וויזר והאחות היא שרה סקמסקי.