בני עקיבא

הסניף בראש צורים פעיל ומבורך, וכולל חבריה א'+ב'.
המדריכים מהישוב, אך ישנם גם מעט מדריכי חוץ.
הקומונרית היא בדרך כלל בת שרות לאומי המשרתת בקיבוץ.