בס"ד                                                                                       

 

זמני השבת- קבוץ ראש צורים

 

פרשת כי תבוא

 

הדלקת נרות:         18:13   

מוצאי שבת:          19:14

 

 

מנחה ערב שבת:       18:25

 

שחרית מניין ראשון: 6:30

שחרית מניין שני:     8:30

שחרית מנין שלישי:  9:10  (סוף זמן ק"ש: מ"א-8:53, גר"א-9:29)

 

 

מנחה גדולה:           13:30   תהילים לילדים בסיום התפילה

 

לימוד הורים וילדים:              16:30

מנחה קטנה:            17:15

ערבית:                  19:14  

 

שיעורים:  בית המדרש –  שיעור מפי הרבנית אמירה רענן

 

גן אלמוג:  ברטמן             גן מעיין:   ליפשיץ 

א: מאך  ב:  גלמן ג:  ניר  ד:  וייס

  ה:  כהן אסף         ו:שרלו  ז:  לוי ג'רמי  ח:  פרנקנבורג

מדרש תהילים עם הרב:                   8:00

דף יומי:                                        8:10   (לאחר המניין הראשון)

סוגיות אקטואליות בהלכה עם הרב:  16:55

 

 

מנחה באמצע השבוע  18:20

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

05:45, 06:45

שחרית בשישי

6:00 , 7:00

מנחה ביום חול

16:25

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15

 

 קצת על בית הכנסת

בראש צורים נוהגים להתפלל לפי נוסח שליח הציבור.
קריאות בתורה הן לפי נוסח הקורא.
בימים נוראים ישנה תפילה לספרדים בבית המדרש.
בשבתות הקיץ ישנו מנין המכניס שבת מוקדם. כניסת השבת משתנה משבת לשבת ויש להתעדכן על דפי השבוע ר"צ.
בשבתות אין מקומות קבועים לכל המתפללים, אלא על בסיס מקום פנוי.
בשבת, אם מביאים ילדים קטנים נא להקפיד שהם יושבים בשקט ולא עושים רעש או מסתובבים בבית הכנסת. 
כשילד מתחיל לבכות מקובל לצאת איתו מבית הכנסת.
מצב של ערוב גושי וערוב הישוב תלויים בבית הכנסת.