זמני שבת\חג\תפילות- פסח תשע"ט

 

ראשון של פסח

שבת

חוה"מ

שביעי

 של פסח

שבת פרשת

 אחרי מות

כניסת שבת\חג

18:54

-

18:58-עירוב תבשילין, נר נשמה

18:58

מנחה וקבלת שבת

19:00

-

19:03

19:03

 

00:38-אפיקומן

-

21:30 – שירת הים אצל הרב

 

שחרית א'

-

06:00

06:30

06:30

שחרית ב'

08:30

07:30

08:30

08:30

שחרית ג'

09:10

08:15

09:10

09:10

מנחה א'

13:30

-

13:30

13:30

לימוד הורים וילדים

-

-

-

17:15

מנחה ב'

18:00

19:00

-

18:00

צאת שבת\חג/ערבית

19:49

20:15

-

19:54

 

 

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

06:00, 06:45

מנחה ביום חול

18:50

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15

 

 קצת על בית הכנסת

בראש צורים נוהגים להתפלל לפי נוסח שליח הציבור.
קריאות בתורה הן לפי נוסח הקורא.
בימים נוראים ישנה תפילה לספרדים בבית המדרש.
בשבתות הקיץ ישנו מנין המכניס שבת מוקדם. כניסת השבת משתנה משבת לשבת ויש להתעדכן על דפי השבוע ר"צ.
בשבתות אין מקומות קבועים לכל המתפללים, אלא על בסיס מקום פנוי.
בשבת, אם מביאים ילדים קטנים נא להקפיד שהם יושבים בשקט ולא עושים רעש או מסתובבים בבית הכנסת. 
כשילד מתחיל לבכות מקובל לצאת איתו מבית הכנסת.
מצב של ערוב גושי וערוב הישוב תלויים בבית הכנסת.