הדלקת נרות:         17:09               

מוצאי שבת:          18:03

 

 

מנחה ערב שבת:       17:14

קבלת שבת וערבית נוסח עדות המזרח בבית הכנסת הקטן לאחר מנחה.

לימוד הורים וילדים (מיד אחרי ערבית - למשך 30 דקות(

 

שחרית מניין ראשון: 6:30

שחרית מניין שני:     8:00

שחרית מנין שלישי:  8:40  

 

מנחה גדולה:           13:15   תהילים לילדים בסיום התפילה

 

מנחה קטנה:            16:30

ערבית:                   18:03 

 

שיעורים:        בית מדרש – שיעור מפי הרבנית אמירה רענן

                    גן אלמוג:פרלמוטר           גן מעיין: לחמי

א:ריין  ב:ניר          ג:גאדן         ד: שינדלר גדעון 

ה:סקמסקי     ו:הרשקופ   ז:אהרוני       

שיעור עם הרב במדרש תהילים  7:30

שיעור דף יומי בשבת  8:10 (לאחר המניין הראשון)

 

 

מנחה באמצע השבוע  17:15

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

06:00, 06:45

מנחה ביום חול

19:05

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15

 

 קצת על בית הכנסת

בראש צורים נוהגים להתפלל לפי נוסח שליח הציבור.
קריאות בתורה הן לפי נוסח הקורא.
בימים נוראים ישנה תפילה לספרדים בבית המדרש.
בשבתות הקיץ ישנו מנין המכניס שבת מוקדם. כניסת השבת משתנה משבת לשבת ויש להתעדכן על דפי השבוע ר"צ.
בשבתות אין מקומות קבועים לכל המתפללים, אלא על בסיס מקום פנוי.
בשבת, אם מביאים ילדים קטנים נא להקפיד שהם יושבים בשקט ולא עושים רעש או מסתובבים בבית הכנסת. 
כשילד מתחיל לבכות מקובל לצאת איתו מבית הכנסת.
מצב של ערוב גושי וערוב הישוב תלויים בבית הכנסת.