פרשת מקץ

 

הדלקת נרות:         16:20               

מוצאי שבת:          17:14

 

מנחה גדולה ביום שישי:  12:50

 

מנחה ערב שבת:       16:20 -הדלקת נרות חנוכה

קבלת שבת וערבית נוסח עדות המזרח בבית הכנסת הקטן לאחר מנחה.

תפילת נשים 20דקות לאחר הדלקת נרות בבית משפחת פרנקנבורג.

לימוד הורים וילדים (מיד אחרי ערבית - למשך 30 דקות(

 

שחרית מניין ראשון: 6:30

שחרית מניין שני:     8:00

שחרית מנין שלישי:  8:40  (סוף זמן ק"ש 8:58)

 

מנחה גדולה:           13:15   תהילים לילדים בסיום התפילה

 

מנחה קטנה:             16:00

ערבית:                   17:15  הדלקת נר של חנוכה ברב עם בבית הכנסת

 

שיעורים:        בית מדרש – הרב מרדכי ורדי

           גן אלמוג: רון        גן מעיין: שרעבי

א: וייסמן רועי        ב: דיטור אלעד       ג: טבול ראובן       ד: פישמן

ה: ספרא                 ו: לוי עמי               ז: אופיר        

שיעור עם הרב במדרש תהילים  7:30

שיעור דף יומי בשבת  8:10 (לאחר המניין הראשון)

 

 

מנחה באמצע השבוע  16:25

שחרית - א', ג',ד'

06:00, 06:45

שחרית - ב',ה'

06:00, 06:45

מנחה ביום חול

19:05

ערבית ביום חול

אחרי השקיעה, 20:15

 

 קצת על בית הכנסת

בראש צורים נוהגים להתפלל לפי נוסח שליח הציבור.
קריאות בתורה הן לפי נוסח הקורא.
בימים נוראים ישנה תפילה לספרדים בבית המדרש.
בשבתות הקיץ ישנו מנין המכניס שבת מוקדם. כניסת השבת משתנה משבת לשבת ויש להתעדכן על דפי השבוע ר"צ.
בשבתות אין מקומות קבועים לכל המתפללים, אלא על בסיס מקום פנוי.
בשבת, אם מביאים ילדים קטנים נא להקפיד שהם יושבים בשקט ולא עושים רעש או מסתובבים בבית הכנסת. 
כשילד מתחיל לבכות מקובל לצאת איתו מבית הכנסת.
מצב של ערוב גושי וערוב הישוב תלויים בבית הכנסת.